- Ngày 12/10/2020:

    + Thường trực HĐND thành phố dự dự Hội nghị thông tin kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm 2020 đến các vị chức sắc, chức việc tôn giáo.

    + Thường trực HĐND thành phố dự dự họp thông quan lễ khánh thành tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

- Ngày 13/10/2020:

    + Thường trực HĐND thành phố dự Hội ý Thường trực Thành ủy.

    + Thường trực HĐND thành phố dự họp đoàn Đại biểu thành phố dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX.

    + Thường trực HĐND thành phố dự gặp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2020).

- Ngày 14/10/2020:

    + Thường trực HĐND thành phố dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (14-16/10/2020).

- Ngày 15/10/2020:

    Thường trực HĐND thành phố dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (14-16/10/2020) (cả ngày).

- Ngày 16/10/2020:

    Thường trực HĐND thành phố dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (14-16/10/2020) (cả ngày)                                 

    Mỹ Nhung - VP                 

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung