- Ngày 28/9/2020:

    Thường trực HĐND thành phố kiểm tra cơ sở.

- Ngày 29/9/2020:

    Thường trực HĐND thành phố dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10 quốc hội khóa XIV  của ĐBQH Lê Kim Toàn, ĐBQH Lý Tiết Hạnh tại phường Nhơn Bình.

- Ngày 30/9/2020:

    + Thường trực HĐND thành phố dự kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016  - 2020.

    + Thường trực HĐND thành phố dự họp Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020 của thành phố.

- Ngày 01/10/2020:

    + Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy (Khóa XIV) lần thứ 04.

    + Thường trực HĐND thành phố dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XIV của ĐBQH Lê Kim Toàn, ĐBQH Lý Tiết Hạnh tại phường Nhơn Phú.

    + Thường trực HĐND thành phố dự tiếp xúc của tri trước kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XIV của ĐBQH Đặng Hoài Tân tại phường Đống Đa

- Ngày 02/10/2020:

    Thường trực HĐND thành phố dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Định lần thứ VII (2020 - 2025).

                                         Mỹ Nhung - VP   

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung