- Ngày 21/9/2020:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội ý Thường trực Thành ủy.

- Ngày 22/9/2020:

    + Thường trực HĐND thành phố dự họp trực tuyến cảu UBND thành phố đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2020.

    + Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị trực báo Quý III khối Mặt trận – Đoàn thể Chính trị - Xã hội thành phố.

- Ngày 23/9/2020:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy (Khóa XIV) lần thứ 04 (01 ngày).

- Ngày 24/9/2020:

    + Thường trực HĐND thành phố dự tiếp công dân định kỳ, đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Bảnh ở thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn.

    + Thường trực HĐND thành phố họp định kỳ tháng 8 các Tổ Đại biểu HĐND TP

- Ngày 25/9/2020:

    Thường trực HĐND thành phố dự buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra 1842 của Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.                            

Mỹ Nhung - VP           

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung