Hoạt động của Thường trực HĐND thành phố từ ngày 14/9/2020 – 18/9/2020

- Ngày 14/9/2020:

    Thường trực HĐND thành phố kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 09/03/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn tại Đảng ủy phường Bùi Thị Xuân.

- Ngày 15/9/2020:

    Thường trực HĐND thành phố kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 09/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy tại Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố.

- Ngày 16/9/2020:

    Thường trực HĐND thành phố dự tiếp công dân đột xuất, đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tấn Giang, ông Nguyễn Văn Phú - ông Trương Ngọc Cát. 

- Ngày 17/9/2020:

    Thường trực HĐND thành phố dự buổi làm việc của UBND thành phố với Đoàn giám sát về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

- Ngày 18/9/2020:

    Thường trực HĐND thành phố kiểm tra thực tế việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố.

                             Mỹ Nhung - VP            

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

vanban3

tuyendung