- Ngày 07/9/2020:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội ý Thường trực Thành ủy.

- Ngày 08/9/2020:

    Thường trực HĐND thành phố họp định kỳ đánh giá tình hình hoạt động tháng 8/2020 và đề ra phương hướng hoạt động tháng 9/2020.

- Ngày 09/9/2020:

    Thường trực HĐND thành phố dự tiếp dân định kỳ đối thoại giải quyết đơn của ông Nguyễn Tấn Giang bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng.    

- Ngày 10/9/2020:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 3.

- Ngày 11/9/2020:

    Thường trực HĐND thành phố kiểm tra thực tế việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố.

        Mỹ Nhung - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung