- Ngày 16/4/2020:

    Thường trực HĐND thành phố kiểm tra cơ sở để kịp thời ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

- Ngày 17/4/2020:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 21 (mở rộng) về tình hình nhiệm vụ quý I và phương hướng hoạt động quý II/2020.

- Ngày 20/4/2020:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội ý Thường trực Thành ủy Quy Nhơn.

- Ngày 21/4/2020:

    Thường trực HĐND thành phố đi kiểm tra tiến độ một số công trình trên địa bàn thành phố.

- Ngày 22/4/2020:

    Thường trực HĐND thành phố đi kiểm tra thực tế việc giải quyết một số ý kiến kiến nghị cử tri của các ngành chức năng thành phố.

- Ngày 23/4/2020:

    Thường trực HĐND thành phố dự buổi tiếp công dân đột xuất.

- Ngày 24/4/2020:

    Thường trực HĐND thành phố dự buổi tiếp công dân định kỳ.

Mỹ Nhung - VP             

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung