- Ngày 23/3/2020:

    Thường trực HĐND thành phố khảo sát một số công trình trên địa bàn thành phố.

- Ngày 24/3/2020:

    + Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 93.

    + Thường trực HĐND thành phố dự tiếp công dân định kỳ, đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân.

- Ngày 25/3/2020:

    Thường trực HĐND thành phố đi kiểm tra cơ sở.

- Ngày 26/3/2020:

    + Thường trực HĐND thành phố dự họp thông qua nội dung Đại hội các chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

    + Thường trực HĐND thành phố dự họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2020 của UBND thành phố.

- Ngày 27/3/2020:

    + Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố.

    + Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 21 (mở rộng) về tình hình quý I và nhiệm vụ quý II/2020.

Mỹ Nhung - VP   

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung