- Ngày 16/3/2020:

    Thường trực HĐND thành phố dự họp đánh giá, rút kinh nghiệm về Đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Ngày 17/3/2020:

    Thường trực HĐND thành phố kiểm tra cơ sở.

- Ngày 18/3/2020:

    Thường trực HĐND thành phố họp định kỳ tháng 3/2020 với các Tổ đại biểu HĐND thành phố nhằm đánh giá tình hình hoạt động của các Tổ, kịp thời ghi nhận những phản ánh của Tổ đại biểu HĐND thành phố để kiến nghị đến ngành chức năng kiểm tra, xử lý.

- Ngày 19/3/2020:

    Thường trực HĐND thành phố dự họp Tiểu ban nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Ngày 20/3/2020:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội ý Thường trực Thành ủy.

Mỹ Nhung - VP             

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung