- Ngày 09/3/2020:

    Thường trực HĐND thành phố kiểm tra thực tế cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri phản ảnh đến ngành chức năng xem xét, giải quyết.

- Ngày 10/03/2020:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội ý Thường trực Thành ủy.

- Ngày 11/3/2020:

    Thường trực HĐND thành phố khảo sát tiến độ một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

- Ngày 12/3/2020:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 92.

- Ngày 13/3/2020:

    Thường trực HĐND thành phố họp định kỳ tháng 2 nhằm đánh giá tình hình hoạt động trong tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2020.

Mỹ Nhung - VP             

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung