- Ngày 23/12/2019:

    Thường trực HĐND thành phố tham dự kỳ họp lần thứ 9 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Ngày 24/12/2019:

    Thường trực HĐND thành phố tham dự kỳ họp lần thứ 9 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Ngày 25/12/2019:

    Thường trực HĐND thành phố tham dự kỳ họp lần thứ 9 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Ngày 26/12/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 86.

- Ngày 27/12/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận thành phố năm 2019 và đón nhận Huân chương lao động hạng ba của UBMTTQVN thành phố.

Mỹ Nhung - VP             

   

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung