- Ngày 16/12/2019:

    Thường trực HĐND thành phố đi thăm các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố nhân Lễ Giáng sinh năm 2019.

- Ngày 17/12/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 20 (mở rộng) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng năm 2020.

- Ngày 18/12/2019:

    + Thường trực HĐND thành phố họp rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp lần thứ 9 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

    + Thường trực HĐND thành phố họp kiểm điểm công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Thường trực HĐND thành phố.

- Ngày 19/12/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự họp Hội đồng khoa học công nghệ đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý quy trình tổ chức kỳ họp thường lệ HĐND cấp huyện”.

- Ngày 20/12/2019:

    + Thường trực HĐND thành phố dự họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

    + Thường trực HĐND thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ 9 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Mỹ Nhung - VP             

   

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung