- Ngày 02/12/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa XIV đại biểu Lê Kim Toàn, đại biểu Lý Tiết Hạnh tại phường Bùi Thị Xuân.

- Ngày 03/12/2019:

    Thường trực HĐND thành phố kiểm tra thực tế việc giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố.

- Ngày 04/12/2019:

    + Thường trực HĐND thành phố dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa XIV đại biểu Nguyễn Phi Long tại xã Nhơn Hội.

    + Thường trực HĐND thành phố dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 – 06/12/2019) và Tổng kết hội năm 2019.

- Ngày 05/12/2019:

    + Thường trực HĐND thành phố dự họp trực báo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2019 của UBND thành phố.

    + Thường trực HĐND thành phố họp rà soát các nội dung chuẩn bị kỳ họp lần thứ 9 khóa XI

- Ngày 06/12/2019:

    + Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (2010 - 2019).

    + Thường trực HĐND thành phố dự Hội ý Thường trực Thành ủy về công tác cá bộ.

Mỹ Nhung - VP             

   

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung