- Ngày 28/10/2019:

    Thường trực HĐND thành phố họp bàn dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 9 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Ngày 29/10/2019:

    + Thường trực HĐND thành phố đi công tác ngoài tỉnh.

- Ngày 30/10/2019:

    + Thường trực HĐND thành phố đi công tác ngoài tỉnh.

    + Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị trực báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 10/2019 và triển khai nhiệm vụ tháng 11/2019 của UBND thành phố.

- Ngày 31/10/2019:

    Thường trực HĐND thành phố đi công tác ngoài tỉnh.

- Ngày 01/11/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 83.

Mỹ Nhung - VP             

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung