- Ngày 21/10/2019:

    +Thường trực HĐND thành phố dự họp Tổ biên tập văn kiện Đại hội xây dựng báo cáo Chính trị Đại hội XIV Đảng bộ thành phố.

    +Thường trực HĐND thành phố họp Hội nghị trực báo 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Ngày 22/10/2019:

    Thường trực HĐND thành phố kiểm tra cơ sở.

- Ngày 23/10/2019:

    Thường trực HĐND thành phố đi khảo sát thực tế việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của các ngành chức năng thành phố.

- Ngày 24/10/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự tiếp công dân định kỳ một số hộ dân bị ảnh hưởng công trình đường Hoàng Văn Thụ nối dài.

- Ngày 25/10/2019:

    + Thường trực HĐND thành phố tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp huyện.

    + Thường trực HĐND thành phố dự Hội ý Thường trực Thành ủy.

Mỹ Nhung - VP             

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung