- Ngày 14/10/2019:

    Thường trực HĐND thành phố công tác ngoài tỉnh

- Ngày 15/10/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và một số công tác trọng tâm quý IV/2019.

- Ngày 16/10/2019:

    Thường trực HĐND thành phố đi khảo sát thực tế việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của các ngành chức năng thành phố.

- Ngày 17/10/2019:

    Thường trực HĐND thành phố giám sát UBND phường Trần Phú, UBND phường Bùi Thị Xuân theo kế hoạch giám sát 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND thành phố.

- Ngày 18/10/2019:

    Thường trực HĐND thành phố thăm Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Nhân 89 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Mỹ Nhung - VP             

Hoạt động của Thường trực HĐND thành phố từ ngày 14/10/2019 – 18/10/2019

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung