- Ngày 07/10/2019:

    + Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phần hành phố lần thứ 19 (mở rộng) về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ quý IV/2019.

    + Thường trực HĐND thành phố kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/2018 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố.

- Ngày 08/10/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự Khai mạc Ngày hội “Phụ nữ sáng tạo – khởi nghiệp” năm 2019.

- Ngày 09/10/2019:

    + Thường trực HĐND thành phố dự Hội ý thường trực HĐND thành phố.

    + Thường trực HĐND thành phố đi công tác ngoài tỉnh.

- Ngày 10/10/2019:

    Thường trực HĐND thành phố đi kiểm tra thực tế.

- Ngày 11/10/2019:

    +Thường trực HĐND thành phố tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý.

    + Thường trực HĐND thành phố dự buổi giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc triển khai thi hành luật đất đai trên lĩnh vực cấp GCNQSD đất trên địa bàn thành phố.

Mỹ Nhung - VP             

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung