Ngày 18/9/2019, tại phòng họp Trung tâm Hành chính thành phố, Thường trực HĐND thành phố tổ chức họp Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ Đại biểu HĐND thành phố nhằm nghe báo cáo tình hình hoạt động tháng 8 và phương hướng hoạt động tháng 9/2019.

Đồng chí Đặng Mạnh CườngPhó Chủ tịch TT HĐND thành phố chủ trì cuộc họp; các đồng chí Thường trực HĐND thành phố; các Ban HĐND thành phố; Tổ trưởng, Tổ phó 08 Tổ đại biểu HĐND thành phố.

HDTDB092019001 

Đồng chí Đặng Mạnh Cường – Phó Chủ tịch TT HĐND TP chủ trì

Sau khi nghe Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu báo cáo tình hình hoạt động trong tháng 8/2019, phản ánh một số kiến nghị của cử tri, ... và đề ra phương hướng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND thành phố trong thời gian đến. Đồng chí Đặng Mạnh CườngPhó Chủ tịch TT HĐND thành phố đã đề nghị các Tổ đại biểu HĐND thành phố duy trì tốt công tác kiểm tra, khảo sát thực tế việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, kịp thời phản ánh cho Thường trực HĐND thành phố; đồng thời tăng cường công tác tiếp công dân tại địa bàn ứng cử, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.

Mỹ Nhung - VP 

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung