- Ngày 12/8/2019:

    Thường trực HĐND thành phố đi kiểm tra cơ sở.

- Ngày 13/8/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự Lễ tuyên dương học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi các cấp và Trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi năm 2019.

- Ngày 14/8/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

- Ngày 15/8/2019:

    Thường trực HĐND thành phố kiểm tra thực tế tiến độ các công trình trên địa bàn thành phố nhằm kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo theo kế hoạch giao.

- Ngày 16/8/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội ý Thường trực Thành ủy.

Mỹ Nhung - VP             

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung