Ngày 20/8/2019, tại phòng họp Trung tâm Hành chính thành phố, Thường trực HĐND thành phố tổ chức họp Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ Đại biểu HĐNDthành phố nhằm nghe báo cáo tình hình hoạt động trong thời gian qua và phương hướng hoạt động thời gian đến.

Đồng chí Đặng Mạnh CườngPhó Chủ tịch TT HĐND thành phố chủ trì cuộc họp; các đồng chí Thường trực HĐND thành phố; các Ban HĐND thành phố; Tổ trưởng, Tổ phó 08 Tổ đại biểu HĐND thành phố.

TTHDND082019

Quang cảnh cuộc họp

Sau khi nghe Tổ trưởng Tổ đại biểu báo cáo tình hình hoạt động trong thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc, phản ánh một số kiến nghị của cử tri, ... phương hướng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND thành phố trong thời gian đến. Đồng chí Đặng Mạnh CườngPhó Chủ tịch TT HĐND thành phố đã ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua của các Tổ đại biểu HĐND thành phố, tiếp thu những phản ánh của các đại biểu về việc giải quyết kiến nghị của cử tri để gửi đến các ngành chức năng kiểm tra, giải quyết; đồng thời đồng chí đề nghị các Tổ đại biểu tiếp tục phát huy vai trò của người đại biểu, tăng cường công tác khảo sát, giám sát, duy trì tốt công tác tiếp công dân để kịp thời ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi đến ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Mỹ Nhung - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung