Chiều ngày 30/7/2019, tại hội trường UBND phường Nhơn Phú, đại biểu HĐND tỉnh và thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII, sau kỳ họp lần thứ 8 HĐND thành phố khóa XI.

Tham dự tiếp xúc cử tri có đại biểu HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng, đại biểu HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân và Tổ đại biểu số 2 HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Lê Anh Sơn – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND phường, lãnh đạo UBND phường, Thường trực UBMTTQVN phường và cử tri phường Nhơn Phú.

Thay mặt đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Huỳnh Thúy Vân đã báo cáo trước cử tri phường Nhơn Phú kết quả kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh khóa XII; đại biểu Nguyễn Thị Mộng Loan đã thay mặt Tổ đại biểu số 2 HĐND thành phố báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 8 HĐND thành phố khóa XI; triển khai các nghị quyết; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri lần trước.

 

 tcct201708

Đ/c Lê Anh Sơn – PCT UBND thành phố giải trình một sô kiến nghị của cử tri

Tại hội nghị, cử tri phường Nhơn Phú đã có một số kiến nghị liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, tiến độ một số dự án trên địa bàn phường còn chậm, chế độ chính sách…Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Anh Sơn – Phó Chủ tịch UBND thành phố đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố mà cử tri phường Nhơn Phú quan tâm; đồng thời tiếp thu, ghi nhận một số kiến nghị của cử tri để chuyển đến ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Mỹ Nhung - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung