Ngày 15/7/2019:

    Thường trực HĐND thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ 8 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 16/7/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự kỳ họp lần thứ 8 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 17/7/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự kỳ họp lần thứ 8 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 18/7/2019:

    Thường trực HĐND thành phố kiểm tra thực tế tiến độ các công trình trên địa bàn thành phố nhằm kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo theo kế hoạch giao.

Ngày 19/7/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 78.

Mỹ Nhung - VP             

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung