Sau 2 ngày làm việc tích cực, dân chủ và trách nhiệm, chiều 17.7.2019 kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và kết thúc bế mạc.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã dành nhiều thời gian xem xét thảo luận các báo cáo của Thường trực HĐND thành phố, báo cáo của UBND thành phố, báo cáo kết quả công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố và thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019; ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và nhiệm vụ công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng cuối năm 2019.

Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã tập trung xem xét, nghiên cứu báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và các kiến nghị của Mặt trận đối với Hội đồng nhân dân; thảo luận, tranh luận với thủ trưởng các ngành chức năng về nội dung giải trình chất vấn của các đại biểu Hội đồng nhân dân về những vấn đề bức xúc nêu tại kỳ họp. Các vị đại biểu HĐND thành phố đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia nhiều ý kiến trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, thực thi pháp luật, xây dựng chính quyền, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố; qua đó đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp cụ thể nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng đã nghe Chủ tịch UBND thành phố và thủ trưởng các phòng ban được Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền giải trình các vấn đề mà các đại biểu HĐND thành phố quan tâm ý kiến, kiến nghị tại các buổi thảo luận và chất vấn tại Hội trường.

Tại phiên bế mạc Kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 06 dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết về chương trình hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy Nhơn; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2018; Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư XDCB năm 2019 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020; Nghị quyết về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thành phố Quy Nhơn.

Kyhop8

Đồng chí Trần Văn Thanh - Phó Bí thư TT Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Văn Thanh nhấn mạnh: Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2019, thành phố Quy Nhơn cần phải tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm sớm đi vào hoạt động, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và  đời sống của nhân dân. Đẩy mạnh xuất khẩu, tích cực giải quyết có hiệu quả các vấn đề đang được cử tri, nhân dân quan tâm như: phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, giá cả thị trường, giải quyết việc làm; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị; cải cách hành chính, phòng chống thiên tai; phòng chống tai nạn giao thông; tham nhũng, lãng phí…

Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi cử tri, nhân dân thành phố phát huy quyền làm chủ tham gia giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố đã thông qua tại kỳ họp này; kịp thời phản ảnh những cán bộ, cơ quan làm việc tắc trách, gây phiền hà, nhũng nhiễu trong việc thực thi công vụ; kiến nghị những việc cần làm nhằm góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Xuân Thoại: VP   

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung