Ngày 01/7/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự tiếp xúc cử tri chuyên đề sau kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khóa XIV của đại biểu quốc hội Phùng Xuân Nhạ.

Ngày 02/7/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 18 (mở rộng) về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Ngày 03/7/2019:

    Thường trực HĐND thành phố tổ chức họp công tác chuẩn bị kỳ họp lần thứ 8 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 04/7/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban chỉ đạo thực hiện công tác Tôn giáo của thành phố.

Ngày 05/7/2019:

    Thường trực HĐND thành phố đi kiểm tra thực tế tiến độ một số công trình trên địa bàn thành phố nhằm kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo theo kế hoạch giao.

Mỹ Nhung - VP   

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung