Ngày 24/6/2019:

    + Thường trực HĐND thành phố dự tiếp công dân định kỳ, đối thoại giải quyết khiếu nại của các ông, bà: Hà Quang Vinh, Nguyễn Ngọc Tỵ, Nguyễn Thị Loan.

    + Thường trực HĐND thành phố dự buổi làm việc của Đoàn kiểm tra 1355.

Ngày 25/6/2019:

    + Thường trực HĐND thành phố dự Hội ý Thường trực Thành ủy.

    + Thường trực HĐND thành phố dự cuộ họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019 của UBND thành phố.

Ngày 26/6/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 77.

Ngày 27/6/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 77 (tt).

Ngày 28/6/2019:

    Thường trực HĐND thành phố đi kiểm tra thực tế tiến độ một số công trình trên địa bàn thành phố nhằm kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo theo kế hoạch giao.

Mỹ Nhung - VP             

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung