Ngày 17/6/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Quy Nhơn lần thứ XI.

Ngày 18/6/2019:

    + Thường trực HĐND thành phố dự Ngày hội “Công dân với pháp luật”.

    + Thường trực HĐND thành phố dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khóa XIV của đại biểu QH Lê Kim Toàn, đại biểu QH Đặng Hoài Tân tại phường Quang Trung.

Ngày 19/6/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khóa XIV của đại biểu QH Nguyễn Phi Long tại phường Lý Thường Kiệt.

Ngày 20/6/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự họp nghe phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố báo cáo dự toán bổ sung ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2019.

Ngày 21/6/2019:

    Thường trực HĐND đi kiểm tra thực tế để kịp thời ghi nhận những nguyện vọng của cử tri gửi đến ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Mỹ Nhung - VP            

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung