Tổ đại biểu HĐND Thành phố đơn vị số 6, gồm 02 phường: Ngô Mây, Lý Thường Kiệt.

1. Công tác tiếp công dân:

- Trong tháng 03/2019, tháng 4/2019 đại biểu HĐND Hồ Thị Kim Ngọc – Tổ trưởng Tổ đại biểu số 6 đã tham dự tiếp công dân định kỳ tại phường Ngô Mây. Qua buổi tiếp công dân đã kịp thời ghi nhận những kiến nghị của cử tri để gửi đến ngành chức năng đề nghị xem xét, giải quyết.

- Tháng 5/2019, Tổ đại biểu số 6 HĐND thành phố đã tham dự cùng lãnh đạo phường Ngô Mây đối thoại với các hộ dân sinh sống dọc các tuyến đường xung quanh Chợ Khu 6. Qua buổi đối thoại, các đại biểu HĐND, lãnh đạo địa phương đã tuyên truyền, vận động các hộ không lấn chiếm lòng, lề đường kinh doanh mua bán, giữ gìn vệ sinh môi trường; các hộ dân đã cam kết sẽ thực hiện đúng quy định, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị.

2. Kiểm tra thực tế các kiến nghị cử tri:

Tổ đại biểu số 6 đã tham gia cùng lãnh đạo địa phương khảo sát thực tế công tác trải thảm nhựa tuyến đường từ Ngã tư Vũ Bảo – Nguyễn Thị Minh Khai đến ngã tư Võ Lai – Nguyễn Thị Minh Khai. Qua kiểm tra thì tiến độ thực hiện, chất lượng công trình tương đối đảm bảo theo quy định, tuy nhiên vẫn có một số miệng hố ga cao hơn so với mặt đường dễ gây mất an toàn giao thôn, một số đoạn sau khi thảm nhựa vẫn bị ứ đọng nước mưa. Do đó, Tổ đại biểu đã phối hợp với lãnh đạo địa phương kiến nghị với đơn vị thi công kịp thời khắc phục.

Hỗ Thị Kim Ngọc – Tổ Đại biểu HĐND Thành phố (Đơn vị số 6)

Tổ đại biểu HĐND Thành phố đơn vị số 6, gồm 02 phường: Ngô Mây, Lý Thường Kiệt.

1. Công tác tiếp công dân:

- Trong tháng 03/2019, tháng 4/2019 đại biểu HĐND Hồ Thị Kim Ngọc – Tổ trưởng Tổ đại biểu số 6 đã tham dự tiếp công dân định kỳ tại phường Ngô Mây. Qua buổi tiếp công dân đã kịp thời ghi nhận những kiến nghị của cử tri để gửi đến ngành chức năng đề nghị xem xét, giải quyết.

- Tháng 5/2019, Tổ đại biểu số 6 HĐND thành phố đã tham dự cùng lãnh đạo phường Ngô Mây đối thoại với các hộ dân sinh sống dọc các tuyến đường xung quanh Chợ Khu 6. Qua buổi đối thoại, các đại biểu HĐND, lãnh đạo địa phương đã tuyên truyền, vận động các hộ không lấn chiếm lòng, lề đường kinh doanh mua bán, giữ gìn vệ sinh môi trường; các hộ dân đã cam kết sẽ thực hiện đúng quy định, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị.

2. Kiểm tra thực tế các kiến nghị cử tri:

Tổ đại biểu số 6 đã tham gia cùng lãnh đạo địa phương khảo sát thực tế công tác trải thảm nhựa tuyến đường từ Ngã tư Vũ Bảo – Nguyễn Thị Minh Khai đến ngã tư Võ Lai – Nguyễn Thị Minh Khai. Qua kiểm tra thì tiến độ thực hiện, chất lượng công trình tương đối đảm bảo theo quy định, tuy nhiên vẫn có một số miệng hố ga cao hơn so với mặt đường dễ gây mất an toàn giao thôn, một số đoạn sau khi thảm nhựa vẫn bị ứ đọng nước mưa. Do đó, Tổ đại biểu đã phối hợp với lãnh đạo địa phương kiến nghị với đơn vị thi công kịp thời khắc phục.

Hỗ Thị Kim Ngọc – Tổ Đại biểu HĐND Thành phố (Đơn vị số 6)

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung