Ngày 27/5/2019:

    Thường trực HĐND thành phố giám sát phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố theo chương trình giám sát của Thường trực HĐND thành phố.

Ngày 28/5/2019:

    Thường trực HĐND thành phố đi cơ sở nhằm tiếp thu, ghi nhận những kiến nghị của cử tri để gửi đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Ngày 29/5/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự buổi kiểm tra của Tổ kiểm tra Ban Thường vụ Thành ủy tại Đảng ủy phường Nhơn Phú.

Ngày 30/5/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự cuộc họp đánh giá tình hình KT-XH, QP-AN tháng 5/2019 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2019 của UBND thành phố.

Ngày 31/5/2019:

    Thường trực HĐND đi thăm các chiến sỹ mới nhập ngũ năm 2019.

Mỹ Nhung - VP            

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung