Ngày 06/5/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội ý Thường trực Thành ủy.

Ngày 07/5/2019:

    Thường trực HĐND thành phố đi thực tế cơ sở nhằm kịp thời ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của cử tri để gửi đến ngành chức năng xem xét giải quyết.

Ngày 08/5/2019:

    Thường trực HĐND thành phố tổ chức họp định kỳ nhằm đánh giá tình hình hoạt động tháng 4 và triển khai phương hướng hoạt động tháng 5/2019.

Ngày 09/5/2019:

    + Thường trực HĐND thành phố dự tiếp dân định kỳ đối thoại giải quyết đơn ông Lê Xuân Thọ, ông Lê Văn Khánh, ... bị ảnh hưởng dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh.

Ngày 10/5/2019:

    Thường trực HĐND dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 74.

Mỹ Nhung - VP            

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung