1. Về công tác tiếp dân

        Tổ đại biểu số 2 đã phối hợp UBND phường Nhơn Phú, Nhơn Bình tiếp 02 lượt/ 12 người liên quan đến việc giải tỏa đền bù các dự án trên địa bàn phường Nhơn Phú, Nhơn Bình.

2. Công tác giám sát việc triển khai thực hiện các dự án, các kiến nghị của cử tri

        - Tham gia cùng UBND thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, UBND phường Nhơn Phú kiểm tra hiện trường GPMB Dự án: Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn.

        - Phối hợp giám sát công tác khắc phục, sửa chữa tuyến đường Nguyễn Diêu, tổ 10, khu vực 5, phường Nhơn Phú đã xuống cấp theo kiến nghị cử tri của Công ty Cổ phần quản lý, sửa chữa đường bộ Quy Nhơn.

3. Hoạt động của Tổ đại biểu HĐND

          Duy trì sinh hoạt Tổ tháng 4/2019, rà soát những ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Nhơn Phú, Nhơn Bình còn tồn tại tiếp tục phản ảnh.

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung