Ngày 15/4/2019:

    Nghỉ bù Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 AL).

Ngày 16/4/2019:

    Thường trực HĐND thành phố đi thực tế nhằm kịp thời ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi đến ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Ngày 17/4/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 73.

Ngày 18/4/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự buổi làm việc với Chi bộ Phòng Quản lý đô thị thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ 03 tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2019.

Ngày 19/4/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội ý Thường trực Thành ủy.

Mỹ Nhung - VP            

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung