Ngày 08/4/2019:

    Thường trực HĐND tham dự họp trực báo khối Mặt trận và các hội đoàn thể Chính trị - Xã hội TP về thực hiện nhiệm vụ Quý I và phương hướng, nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2019.

Ngày 09/4/2019:

    + Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với nhân dân xã Nhơn Hải.

    + Thường trực HĐND thành phố dự tiếp công dân định kỳ để đối thoại, giải quyết đơn của bà Phạm Thị Hồng bị ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án Khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn

Ngày 10/4/2019:

    Thường trực HĐND thành phố chủ trì Hội nghị trực báo HĐND thành phố về tình hình quý I năm 2019 và phương hướng hoạt động quý II/2019.

Ngày 11/4/2019:

    Thường trực HĐND thành phố đi thực tế nhằm kịp thời ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi đến ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Ngày 12/4/2019:

    Thường trực HĐND thành phố khảo sát tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Mỹ Nhung - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung