Ngày 18/3/2019:

    Thường trực HĐND đi cơ sở để kịp thời ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Ngày 19/3/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự họp thông qua phương án thiết kế công trình Cải tạo vệ sinh môi trường lòng hồ sinh thái Đống Đa.

Ngày 20/3/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội ý Thường trực Thành ủy về công tác cán bộ.

Ngày 21/3/2019:

    Thường trực HĐND thành phố tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 71.

Ngày 22/03/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập xã Nhơn Hội.

Mỹ Nhung - VP            

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung