Ngày 11/3/2019:

    + Thường trực HĐND đi cơ sở để kịp thời ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

    + Thường trực HĐND dự tiếp công dân đối thoại, giải quyết khiếu nại của hộ ông Huỳnh Văn Trương bị ảnh hưởng GPMB dự án đường Hoàng Văn Thụ nối dài

Ngày 12/3/2019:

    Thường trực HĐND thành phố tổ chức họp định kỳ nhằm đánh giá tình hình hoạt động tháng 02/2019 và phương hướng hoạt động tháng 03/2019.

Ngày 13/3/2019:

    Thường trực HĐND thành phố đi kiểm tra tiến độ thực hiện một số công trình trên địa bàn thành phố, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các chủ dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra.

Ngày 14/3/2019:

    Thường trực HĐND thành phố tham dự c        ác cuộc họp do Thành ủy, UBND thành phố tổ chức.

Ngày 15/03/2019:

    Thường trực HĐND thành phố đi công tác ngoài tỉnh.

Mỹ Nhung - VP            

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung