Ngày 18/02/2019:

    Thường trực HĐND thành phố đi kiểm tra cơ sở.

Ngày 19/02/2019:

    Thường trực HĐND thành phố tổ chức họp định kỳ tháng 01/2019

Ngày 20/02/2019:

    + Thường trực HĐND thành phố dự Lễ giao nhận quân năm 2019 tại Quảng trường Chiến thắng thành phố Quy Nhơn.

    + Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị tổng kết hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Ngày 21/02/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 70

Ngày 22/02/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị đánh giá tiếp cận pháp luật thành phố.

Mỹ Nhung - VP            

   

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung