Ngày 14/01/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự kỳ họp lần thứ 7 HĐND phường Lê Hồng Phong, phường Lý Thường Kiệt.

Ngày 15/01/2019:

    Thường trực HĐND thành phố dự kỳ họp lần thứ 7 HĐND phường Thị Nại, phường Bùi Thị Xuân.

Ngày 16/01/2019:

    + Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Thành ủy Quy Nhơn.

    + Thường trực HĐND thành phố dự kỳ họp lần thứ 7 HĐND phường Hải Cảng.

Ngày 17/01/2019:

    + Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy lần thứ 69 về kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban thường vụ Thành ủy năm 2018.

- Ngày 18/01/2019:

    + Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy lần thứ 69 về kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban thường vụ Thành ủy năm 2018 (tt).

    + Thường trực HĐND thành phố dự kỳ họp lần thứ 7 HĐND xã Nhơn Hải.

   + Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Khuyến học thành phố năm 2018.

Mỹ Nhung - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung