Tham dự kỳ họp về phía tỉnh có các đồng chí Trưởng các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị thành phố Quy Nhơn). Về phía thành phố Quy Nhơn có đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Quy Nhơn, đồng chí Trần Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Ngô Hoàng Nam - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Đình Kha - Phó Bí thư Thành ủy Quy Nhơn, đồng chí Trần Thị Như Hoa - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quy Nhơn; đại biểu lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Hội Đoàn thể thành phố, đại diện Thường trực HĐND các phường, xã và 40 vị Đại biểu HĐND thành phố.

 

KHLT7 1

 

abc1

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố sẽ xem xét, thảo luận, đánh giá các báo cáo của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thành phố. Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quốc phòng – an ninh năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019; các báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2018; báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; báo cáo về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 – 2020); báo cáo về kế hoạch thực hiện Đề án của UBND tỉnh Bình Định về việc chuyển đổi các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Quy Nhơn hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn về tài chính; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc cử tri; báo cáo tổng hợp ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Báo cáo của các ngành: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố và thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018; ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và nhiệm vụ công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền trong năm 2019; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, phê chuẩn.

 

KHLT7 3

 Đồng chí Trần Văn Thanh - Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện kế hoạch 5 năm 2016- 2020, trong bối cảnh thành phố còn nhiều khó khăn, thách thức, thời tiết diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị; kinh tế của thành phố trong năm 2018 tiếp tục tăng trưởng; các mục tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đều hoàn thành 9/9 chỉ tiêu. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp, xây dựng 60,49% – Dịch vụ 36,47% - Nông, lâm, thuỷ sản 3,04%. Tổng giá trị sản xuất tăng 11,7% so với năm 2017; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường được quan tâm thực hiện, bộ mặt của thành phố có nhiều khởi sắc; các hoạt động văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân thành phố cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kỳ họp lần thứ 7 là kỳ họp cuối năm 2018 có nhiều nội dung quan trọng, Thường trực HĐND thành phố đề nghị các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp. Kỳ họp lần này dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 19/12 đến ngày 21/12/2018.

Xuân Thoại – VP    

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung