Chiều ngày 13/11/2018, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác của UBND phường Lê Hồng Phong.

 txpLHP002

Đoàn giám sát làm việc tại phường Lê Hồng Phong

Tham dự Đoàn giám sát có đồng chí Trần Thị Như Hoa – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố làm Trưởng đoàn; các đồng chí trong Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch, Công an, Đội trật tự đô thị, Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách phường Lê Hồng Phong.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo phường Lê Hồng Phong báo cáo tình hình tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương; ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát; ý kiến giải trình của lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của phường Lê Hồng Phong. Đồng chí Trần Thị Như Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát đánh giá trong thời gian qua phường Lê Hồng Phong đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc. Đồng chí đề nghị lãnh đạo và cán bộ phường Lê Hồng Phong trong thời gian đến từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời ghi nhận những kiến nghị của địa phương để gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Mỹ Nhung – VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung