Ngày 09/8/2018, tại Hội trường UBND phường Đống Đa, đại biểu HĐND tỉnh và thành phố đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp lần thứ 6 HĐND thành phố khóa XI.

Tham dự tiếp xúc cử tri có đại biểu HĐND tỉnh Trần Kỳ Hậu và Tổ đại biểu số 3 HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQVN phường Đống Đa và cử tri phường Đống Đa.

tcxtdd

Đại biểu HĐND thành phố Trương Xuân Cường báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 6

HĐND TP khóa XI trước cử tri phường Đống Đa

Thay mặt Đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Trần Kỳ Hậu đã báo cáo trước cử tri phường Đống Đa kết quả kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa XII; thay mặt Đại biểu HĐND thành phố, đại biểu Trương Xuân Cường đã báo cáo trước cử tri phường Đống Đa kết quả kỳ họp lần thứ 6 HĐND thành phố khóa XI và kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Đống Đa tại kỳ tiếp xúc cử tri lần trước; đồng thời ghi nhận một số vấn đề bà con cử tri phường Đống Đa quan tâm, kiến nghị xoay quanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai dự án chậm, công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường… để chuyển tới các cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Mỹ Nhung - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung