Ngày 08/8/2018, đại biểu HĐND tỉnh và thành phố đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp lần thứ 6 HĐND thành phố khóa XI tại phường Thị Nại.

Tham dự tiếp xúc cử tri có đại biểu HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng, đại biểu Trần Ánh Tuyết và Tổ đại biểu số 3 HĐND thành phố; Đ/c Nguyễn Quốc Thịnh – Phó Chủ tịch HĐND TP; Đ/c Nguyễn Công Vịnh – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQVN và cử tri phường Thị Nại.

Thay mặt Đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Trần Ánh Tuyết đã báo cáo trước cử tri phường Thị Nại kết quả kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa XII; thay mặt đại biểu HĐND thành phố, đại biểu Trần Việt Quang đã báo cáo trước cử tri phường Thị Nại kết quả kỳ họp lần thứ 6 HĐND thành phố khóa XI.

txct

Đồng chí Nguyễn Công Vịnh – Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu tại

Hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, cử tri phường Thị Nại đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác vệ sinh môi trường; tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng,… Đồng chí Nguyễn Công Vịnh – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố thay mặt lãnh đạo UBND thành phố giải đáp và làm rõ một số vấn đề mà bà con cử tri phường Thị Nại quan tâm thuộc thẩm quyền của thành phố; đồng thời ghi nhận một số vấn đề bà con quan tâm để chuyển đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Mỹ Nhung - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung