Ngày 16/7/2018:

    Thường trực HĐND thành phố dự buổi học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (cả ngày)

Ngày 17/7/2018:

    Thường trực HĐND TP dự kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh Bình Định

Ngày 18/7/2018:

    Thường trực HĐND TP dự kỳ họp lần thứ 6 HĐND xã Phước Mỹ, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 19/7/2018:

    + Thường trực HĐND TP dự kỳ họp lần thứ 6 HĐND xã Nhơn Châu, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

    + TTHĐ dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố

Ngày 20/7/2018:

    + Thường trực HĐND TP dự kỳ họp lần thứ 6 HĐND phường Bùi Thị Xuân, nhiệm kỳ 2016 – 2021.      

    + TTHĐ dự hội ý thường trực Thành ủy Quy Nhơn.

Mỹ Nhung - VP             

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung