Ngày 09/7/2018:

    + Thường trực HĐND thành phố dự tiếp công dân định kỳ đối thoại với bà Phạm thị Thịnh, hộ ông Nguyễn Thành Long – bà Nguyễn Thị Lan Hương bị ảnh hưởng GPMB công trình nâng cấp tuyến đường Thanh Niên.

Ngày 10/7/2018:

    + Thường trực HĐND thành phố dự kỳ họp lần thứ 6 HĐND xã Nhơn Lý khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

    + Thường trực HĐND thành phố dự kỳ họp lần thứ 6 HĐND phường Ngô Mây khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 11/7/2018:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị đánh giá công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Ngày 12/7/2018:

    Thường trực HĐND thành phố dự kỳ họp lần thứ 6 HĐND phường Ghềnh Ráng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 13/7/2018:

    + Thường trực HĐND thành phố khảo sát tình hình thực tế trên địa bàn thành phố Quy Nhơn nhằm kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của cử tri để gửi đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

          Mỹ Nhung - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung