- Ngày 02/7/2018:

    + Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác Hội LHPN thành phố 6 tháng cuối năm 2018.

    + Thường trực HĐND thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp lần thứ 6 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ngày 03/7/2018:

    Thường trực HĐND thành phố dự kỳ họp lần thứ 6 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Ngày 04/7/2018:

    Thường trực HĐND thành phố dự kỳ họp lần thứ 6 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Ngày 05/7/2018:

    Thường trực HĐND thành phố khảo sát thực tế địa bàn nhằm nắm bắt những vấn đề cử tri quan tâm, kịp thời phản ảnh đến các ngành chức năng kiểm tra, giải quyết.

- Ngày 06/7/2018:

    + Thường trực HĐND thành phố dự hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố.

    + Thường trực HĐND thành phố dự hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 59.

Mỹ Nhung - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung