- Ngày 25/6/2018:

    + Thường trực HĐND thành phố tham dự cùng lãnh đạo UBND thành phố tiếp công dân định kỳ để đối thoại với bà Nguyễn Thị thu và chồng là Đỗ Văn Oai, địa chỉ: thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải.

    + Thường trực HĐND thành phố dự họp Tổ kiểm tra thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"

- Ngày 26/6/2018:

    + Thường trực HĐND thành phố dự trực báo công tác Nội chính Thành ủy.

    + Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị sơ kết công tác các Hội đặc thù 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

- Ngày 27/6/2018:

    Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 14 (mở rộng) về tình hình 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

- Ngày 28/6/2018:

    Thường trực HĐND thành phố dự họp  thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" tại UBND phường Đống Đa.

- Ngày 29/6/2018:

    Thường trực HĐND thành phố họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 6.    

Mỹ Nhung - VP    

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung