- Ngày 18/6/2018:

    Thường trực HĐND thành phố dự họp nghe báo cáo tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

- Ngày 19/6/2018:

    Thường trực HĐND thành phố khảo sát thực tế địa bàn nhằm nắm bắt những vấn đề cử tri quan tâm, kịp thời phản ảnh đến các ngành chức năng kiểm tra, giải quyết.

- Ngày 20/6/2018:

    Thường trực HĐND thành phố dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV của đại biểu Quốc hội Lê Kim Toàn, đại biểu Lý Tiết Hạnh tại phường Trần Phú.

    Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Lý Tiết Hạnh đã thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp lần thứ 5 Quốc hội khóa XIV; đồng thời làm rõ một số nội dung được Quốc hội thông qua. Tại hội nghị, cử tri phường Trần Phú cũng đã phản ảnh một số nội dung cử tri quan tâm, đại biểu Lê Kim Toàn đã thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định trả lời một số nội dung, đồng thời ghi nhận một số kiến nghị để gửi đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

- Ngày 21/6/2018:

    + Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 58.

    + Thường trực HĐND thành phố dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV của đại biểu Quốc hộ Lê Công Nhường tại phường Lê Hồng Phong. Đông đảo cử tri phường Lê Hồng Phong đã tham gia buổi tiếp xúc cử tri, vui mừng trước những kết quả đạt được của tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2018. Đại biểu Lê Công Nhường cũng đã thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo một số nội dung được thông qua tại kỳ họp Quốc hội; đồng thời ghi nhận một số kiến nghị của cử tri để gửi đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

    + Thường trực HĐND thành phố dự họp Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan chính quyền thành phố.

- Ngày 22/6/2018:

    + Thường trực HĐND thành phố dự Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy lần thứ 58 (tiếp theo).

    + Thường trực HĐND thành phố dự buổi làm việc của Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam kiểm tra, khảo sát 5 năm thực hiện quyết định số 217-QĐ/TW và quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI tại Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Quy Nhơn.

          Mỹ Nhung - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung