- Ngày 11/6/2018:

    + Thường trực HĐND thành phố dự buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh Trần Ánh Tuyết tại xã Phước Mỹ. Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND thành phố đã kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của cử tri để gửi đến các ngành chức năng xem xét giải quyết.

    + Thường trực HĐND cùng lãnh đạo UBND thành phố tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- Ngày 12/6/2018:

    Thường trực HĐND thành phố dự tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh Đỗ Ngọc Mỹ tại phường Nhơn Bình, phường Nguyễn Văn Cừ. Tại buổi tiếp xúc cử tri đã bày tỏ những kiến nghị liên quan đến công tác chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng các dự án thuộc phường Trần Phú. Các đồng chí lãnh đạo thành phố đã giải trình, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời ghi nhận những kiến nghị để phản ánh đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

- Ngày 13/6/2018:

    + Thường trực HĐND thành phố dự tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh Đỗ Ngọc Mỹ tại xã Nhơn Hải.

    + Thường trực HĐND thành phố họp bàn cùng các Ban HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh được cư tri thành phố quan tâm để chuẩn bị nội dung chất vấn các ngành chức năng thành phố tại kỳ họp lần thứ 6 HĐND thành phố, khóa XI

- Ngày 14/6/2018:

    Thường trực HĐND thành phố khảo sát thực tế địa bàn nhằm nắm bắt những vấn đề cử tri quan tâm, kịp thời phản ảnh đến các ngành chức năng kiểm tra, giải quyết.

- Ngày 15/6/2018:

    + Thường trực HĐND thành phố tổ chức họp bàn rà soát các nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 6 HĐND thành phố khóa XI đảm bảo kỳ họp được tổ chức đảm bảo theo quy định.

    + Thường trực HĐND thành phố dự Hội ý Thường trực Thành ủy.

 Mỹ Nhung - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung