Chiều ngày 30/5/2018, Thường trực HĐND thành phố tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố.

Tham dự Đoàn giám sát có đồng chí đồng chí Đặng Mạnh Cường - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó đoàn; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, Ban Pháp chế HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ thành phố; Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

 gspgd

Đ/c Đặng Mạnh Cường – Phó Chủ tịch TT HĐND TP phát biểu tại buổi giám sát

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố báo cáo tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm được giao; ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát; ý kiến giải trình của lãnh đạo phòng Giáo dục – Đào tạo. Đồng chí Đặng Mạnh Cường – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát đánh giá trong thời gian qua lãnh đạo và cán bộ, viên chức phòng Giáo dục – Đào tạo đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; công tác quản lý các hoạt động các cơ sở mầm non, mẫu giáo được quan tâm, thực hiện tốt; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý ngày càng được nâng cao về chất lượng… Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như công tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm có lúc có nơi còn chưa kịp thời; một số cán bộ quản lý các trường chưa tập trung nghiên cứu các văn bản chỉ đạo nên công tác quản lý còn chưa chặt chẽ…Đồng chí đề nghị trong thời gian đến, lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố cần khắc phục khó khăn, thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao; đồng thời ghi nhận những ý kiến kiến nghị của đơn vị để gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Mỹ Nhung - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung