- Ngày 21/5/2018:

    Thường trực HĐND thành phố đi khảo sát thực tế các địa bàn ứng cử nhằm kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để gửi đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

- Ngày 22/5/2018:

    Thường trực HĐND thành phố tổ chức giám sát phòng Nội vụ thành phố về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

- Ngày 23/5/2018:

    Thường trực HĐND thành phố đi khảo sát thực tế các địa bàn ứng cử nhằm kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để gửi đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

- Ngày 24/5/2018:

    + Thường trực HĐND thành phố dự tiếp dân, đối thoại giải quyết khiếu nại.

    + Thường trực HĐND thành phố đi thăm các cơ sở Phật giáo trên địa bàn thành phố nhân Đại lễ Phật Đản (Phật lịch 2560 - 2018).

- Ngày 25/5/2018:

    |+ Thường trực HĐND thành phố đi kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình trên địa bàn thành phố.

- Ngày 26/5/2018:

    Thường trực HĐND thành phố dự Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa – Thể thao miền Biển thành phố Quy Nhơn lần thứ XIV – 2018.

Mỹ Nhung - VP  

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung