Chiều ngày 22/5/2018, Thường trực HĐND thành phố tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của phòng Nội vụ thành phố.

Tham dự Đoàn giám sát có đồng chí đồng chí Đặng Mạnh Cường - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, Ban Pháp chế HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Tư Pháp, Thanh tra thành phố; Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

 gsnv1

Đ/c Đặng Mạnh Cường – Phó Chủ tịch TT HĐND TP phát biểu tại buổi giám sát

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ báo cáo tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm được giao; ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát; ý kiến giải trình của lãnh đạo phòng Nội vụ. Đồng chí Đặng Mạnh Cường – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát đánh giá trong thời gian qua lãnh đạo và chuyên viên phòng Nội vụ đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ, đã kịp thời tham mưu trong công tác quản lý cán bộ, thực hiện chế độ chính sách đảm bảo theo đúng quy định; thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra tình hình thực hiện công vụ của cán bộ, công chức thành phố và các phường, xã. Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như việc tham mưu xử lý kỹ luật đối với công chức vi phạm có lúc có nơi còn chưa kịp thời…Đồng chí đề nghị trong thời gian đến, lãnh đạo và chuyên viên cần khắc phục khó khăn, thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao; đồng thời ghi nhận những ý kiến kiến nghị của đơn vị để gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Mỹ Nhung-VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung