Sáng ngày 08/5/2018, Ban Pháp chế HĐND thành phố tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn.

 pc

Đoàn giám sát làm việc tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố

Tham dự Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Văn Tình – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố làm Trưởng đoàn; các đồng chí trong Ban Pháp chế HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo Ban KT-XH HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, phòng Tư pháp, Thanh tra và Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự thành phố báo cáo tình hình tổ chức triển khai thực hiện công tác thi hành án và các nhiệm vụ khác; ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát; ý kiến giải trình của lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Tình – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát đánh giá trong thời gian qua Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện hoàn thành tốt những nhiệm vụ và mục tiêu của ngành, đã từng bước đào tạo, nâng cao trình độ của cán bộ Chi cục trong thực hiện công tác thi hành án, góp phần to lớn trong việc giải quyết các vụ án dân sự trên địa bàn thành phố; bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc thi hành án có lúc có nơi còn chưa kịp thời.... Đồng chí đề nghị đơn vị trong thời gian đến từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả trong việc tổ chức thi hành án, tránh để tồn đọng án chưa được giải quyết; đồng thời ghi nhận những ý kiến kiến nghị của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố để gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Mỹ Nhung - VP

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung