Chiều ngày 07/3/2018, Thường trực HĐND thành phố tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐND, UBND phường Nhơn Phú theo Luật định.

Tham dự Đoàn giám sát có đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP làm Trưởng đoàn; đồng chí Đặng Mạnh Cường - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó đoàn; đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó đoàn; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên – Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, phòng Nội vụ, Đội trật tự đô thị thành phố; Văn phòng Thành ủy Quy Nhơn; Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

 

np004

Đ/c Trần Văn Thanh – Chủ tịch HĐND TP phát biểu tại buổi giám sát

 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo phường Nhơn Phú báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND phường Nhơn Phú từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương, những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát; ý kiến giải trình của lãnh đạo của HĐND, UBND phường Nhơn Phú. Đồng chí Trần Văn Thanh – Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát đánh giá trong thời gian qua HĐND, UBND phường Nhơn Phú đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng không phép; đã thực hiện bê tông xi măng 89 tuyến đường hẻm trên địa bàn phường, góp phần chỉnh trang đô thị tại địa phương. Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất còn chậm so với quy định; quy chế hoạt động của HĐND, UBND phường vẫn còn một số nội dung chưa đảm bảo; tình trạng lấn chiếm đất đai vẫn còn xảy ra nhiều…Đồng chí đề nghị trong thời gian đến, HĐND, UBND phường Nhơn Phú cần khắc phục khó khăn, tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao; đồng thời ghi nhận những ý kiến kiến nghị của địa phương để gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

Mỹ Nhung-VP                                                          

Video TP. Quy Nhơn

Quy Nhơn qua ảnh

Quan hệ Quy Nhơn - Yongsan

giadat

lichtiep

ketquakntc

vanban3

tuyendung